Лицензирование Туризма Украины

Лицензирование Туризма

ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТУРАГЕНТІВ ТА ТУРОПЕРАТОРІВ, ТУРИСТІВ

1. Державна служба туризму і курортів доводить до відома суб’єктів туроператорської та турагентської діяльності, що 21.08.2009 на виконання постанови Правління Національного банку України №489 від 19.08.2009 у АКБ «Європейський» було відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації банку.

Відповідно п.5.7 Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності у разі відкликання ліцензії у банка або іншої кредитної установи, з якою укладено договір гарантії, ліцензіат зобов’язаний укласти договір гарантії з іншим банком або кредитною установою та подати його нотаріально засвідчену копію до органу ліцензування у десятиденний термін.

2. У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому для її видачі. Документи подаються за 10 робочих днів до закінчення попередньої ліцензії.Закон Украины О туризме

ДНІ І ГОДИНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ НА ЛІЦЕНЗУВАННЯ.
Інформація про сектор ліцензування.

Сектор ліцензування управління правової та ліцензійної політики

адреса – м. Київ, вул. Ярославів Вал 36, к. 105

Тел. 272-45-15

e-mail: license_DSTK#mail.ru

Завідуюча сектором ліцензування:
Осадча Лариса Миколаївна

Головні спеціалісти:Ореховська Ірина Миколаївна, Царюк Оксана Василівна
Документи подаються керівником суб’єкта господарювання/фізичною особою-підприємцем, довіреною особою в файлику та папочці для паперів на зав’язках. Документи без заяви та опису не приймаються.

Документи приймаються та реєструються в кімнаті 100 (вул.Ярославів Вал, 36)
Понеділок - 14.00 – 17.00
Вівторок - 09.00 – 12.00 та 14.00 - 17.00
Середа - 09.00 - 12.00
Перевірити результати попереднього перегляду документів можна наступного від подачі дня за телефоном сектору ліцензування
(044) 272-45-15

Видача ліцензій:
Четвер з 10.00 – 12.00
Відповідно до Закону України «Про туризм» ліцензуванню підлягає:
- туроператорська діяльність – виключна діяльність з організації та забезпечення створення туристичного продукту, реалізації та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг (тільки юридичні особи);
- турагентська діяльність – посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність (юридичні особи та фізичні особи - підприємці).
Перелік актів законодавства, якими користується в роботі сектор ліцензування

1. Конституція України;
2. Цивільний Кодекс України;
3. Господарський кодекс України;
4. Кримінальний кодекс України;
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення;
6. Закон України “Про державну службу в Україні”;
7. Закон України “Про туризм”;
8. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
9. Закон України “Про захист прав споживачів”;
10. Закон України “Про звернення громадян”;
11. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;
12. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”;
13. Закон України “Про боротьбу з корупцією”;
14. Закон України “Про рекламу”;
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”;
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”;
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 №1755 “Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу”;
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 №1658 “Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру”;
19. Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності (спільний наказ Держкомпідприємництва і МКТ України від 11.09.2007 №111/55, зареєстрований в Мінюсті 28.09.2007 за № 1123/14390);
20. Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності (спільний наказ Держкомпідприємництва і Держтурадміністрації від 14.11.2002 №121/83, зареєстрований в Мінюсті 04.12.2002 за № 942/7230);

Порядок засвідчення документів:

Відповідно до Закону України “Про нотаріат” (пп.8, 9 ст.34) засвідчення вірності копій документів та виписок з них, а також справжності підпису на документах покладається на органи нотаріату України (державні нотаріальні контори та приватних нотаріусів).
Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 затверджено Національний стандарт України “Вимоги до оформлювання документів” ДСТУ 4163-2003, який набув чинності 01.09.2003. Пункт 5.27 даного стандарту зазначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів “Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.
Також слід відзначити, що термін “засвідчені належним чином документи” або “засвідчені в установленому законодавством порядку” зустрічається й в інших актах законодавства. Зокрема, відповідно до частин другої та третьої статті 36 Господарського процесуального кодексу України: “Письмові докази подаються в оригіналі або належним чином засвідчені копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього”.
Крім цього, наказом Голови Вищого господарського суду України від 10.12.2002 № 75 затверджена інструкція з діловодства в господарських судах України, положення якої передбачають, що для засвідчення вірності копії документа, після повного викладення тексту вчинюється напис “З оригіналом згідно” та вказуються повністю посада, прізвище уповноваженої на це особи, яка ставить свій підпис та дату. При направленні копії документа до інших установ, організацій або при видачі документа окремим особам поруч з підписом посадової особи на вільному від тексту місці проставляється печатка.
Таким чином, виходячи з тлумачення зазначених норм, під висловом “засвідчений в установленому порядку документ” мається на увазі або нотаріальне посвідчення документа або посвідчення документа керівником підприємства, установи, організації, яка надає такий документ. При посвідченні документа керівником підприємства (установи, організації) слід керуватися вимогами Національного стандарту України “Вимоги до оформлювання документів” ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, та завіряти документи із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії з відміткою “Згідно з оригіналом”, засвідченою печаткою.
Тел. 272-45-15

Порядок отримання туроператорської та турагенської ліцензії, ліцензія на новий термін

Відповідно до Закону України «Про туризм» ліцензуванню підлягає:- туроператорська діяльність – виключна діяльність з організації та забезпечення створення туристичного продукту, реалізації та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг (тільки юридичні особи);
Отримання ліцензії на туроператорську діяльність

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРОПЕРАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ подаються такі документи:

1. Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми (згідно з додатком 1 до пункту 1.2.4 Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності (бланк заяви знаходиться тут).

Особливості заповнення заяви:
  заява заповнюється на комп’ютері українською мовою (рукописна заява не приймається);
  підписується керівником суб'єкта господарювання, завіряється печаткою.
 в заяві вказується повне найменування суб`єкта господарювання згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію;
 всі адреси в заяві вказуються в повному обсязі: індекс, область, місто/сел., район міста, вулиця, будинок, приміщення);
 в розділі – місцезнаходження філій/інших відокремлених підрозділів вказується адреса офісного приміщення (або адреса філії; відокремленого підрозділу) де буде здійснюватись діяльність.

2. До заяви додаються такі документи:
· нотаріально засвідчена (або засвідчена органом, який видав документ) копія довідки статуправління Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або нотаріально засвідчена (або засвідчена органом, який видав документ) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання(в разі подання свідоцтва про державну реєстрацію, показати оригінал довідки статуправління Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);
· нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання у розмірі, визначеному ст.15 Закону України “Про туризм” (банківська гарантія);
· засвідчені в установленому порядку (підписом керівника та печаткою) копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним службового приміщення (офісу) Договір субаренди (піднайму) не допускається. (Істотними умовами договору оренди є: строк, на який укладається договір оренди; орендна плата (ст.284 Господарського Кодексу України));
· засвідчена в установленому порядку (підписом керівника та печаткою) копія договору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку (страхування туристів за кордоном так і по Україні!!!) туристів, що здійснюють туристичні подорожі;
 опис документів (бланк опису знаходиться тут)
Якщо в заяві про видачу ліцензії в розділі – місцезнаходження філій/інших відокремлених підрозділів вказується адреса офісного приміщення (філії або іншого відокремленого підрозділу), тоді до заяви додаються документи необхідні для отримання копії ліцензії.(отримання копії ліцензії дивись тут) .
Якщо заява і необхідні документи подаються в Держтуризмкурортів не керівником суб`єкта господарювання, а його довіреною особою, потрібно надати відповідне доручення, в якому зазначається, що ця довірена особа компетентна представляти інтереси заявника з питань його господарської діяльності.

Подача документів:

Документи подаються керівником суб’єкта господарювання, довіреною особою в файлику та папочці для паперів на зав’язках. Документи без заяви та опису не приймаються.
Документи приймаються та реєструються в кімнаті 100 (вул.Ярославів Вал, 36) в понеділок з 14.00 до 17.00, вівторок з 09.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00, середу з 09.00 до 12.00. Перевірити результати попереднього перегляду документів можна наступного від подачі дня за телефоном сектору ліцензування (044) 272-45-15.

Одержання ліцензії:

Ліцензію одержує керівник суб`єкта господарювання, а в разі його відсутності - уповноважений ним представник за наявності доручення на одержання ліцензії.
Особа, що отримує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного документу що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається). (При електронних платежах - відмітка банку обов’язкова).

Плата за ліцензію:
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 плата, яка вноситься суб`єктом підприємницької діяльності за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на балансові рахунки територіальних органів Державного казначейства (код бюджетної класифікації 14060200, символ звітності банку 069).
Плата за ліцензію здійснюється після того, як прийнято рішення про видачу ліцензії – 1 мінімальна заробітна плата (Відповідно до Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 №1646-VI розмір мінімальної заробітної плати встановлений: з 1 січня 2010 року - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривні, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні. Закон набрав чинності з 04.11.2009.); плата за видачу кожної копії ліцензії (для підрозділів, філій, офісних приміщень)- 1 неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень)
Для здійснення оплати суб’єкт господарювання повинен виконати наступні дії: 1. Звернутись до територіального органу Державного казначейства (телефон взнається з місцевої довідкової);
2. За кодом бюджетної класифікації 14060200 (Державний бюджет) вияснити розрахунковий рахунок та банк;
3. Здійснити оплату.) (Для суб'єктів господарювання, які зареєстровані в м.Києві - рахунки Державного казначейства міста Києва знаходяться тут)
NB У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому для її видачі.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРАГЕНТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ подаються такі документи:

1. Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми (згідно з додатком 2 до пункту 1.2.4 Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності) (бланк заяви знаходиться тут).

Особливості заповнення заяви:
 заява заповнюється на комп’ютері українською мовою (в рукописному вигляді не приймаються);
 підписується керівником суб'єкта господарювання, завіряється печаткою;
 в заяві вказується повне найменування суб`єкта господарювання згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію;
 всі адреси в заяві вказуються в повному обсязі: індекс, область, місто/сел., район міста, вулиця, будинок, приміщення);
 в розділі – місцезнаходження філій/інших відокремлених підрозділів вказується адреса офісного приміщення (або адреса філії; відокремленого підрозділу) де буде проводитись діяльність.
2. До заяви додаються такі документи:

 

Для юридичної особи:

· Нотаріально засвідчена (або засвідчена органом, який видав документ) копія довідки статуправління Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або нотаріально засвідчена (або засвідчена органом, який видав документ) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання;
· Засвідчені в установленому порядку (підписом керівника та печаткою) копії документів, що підтверджують право власності або оренди суб’єктом господарювання службового приміщення (офісу). Договір субаренди (піднайму) не допускається. (Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди ( строк, на який укладається договір оренди; орендна плата (ст.284 Господарського Кодексу України)).;
· Нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання у розмірі, визначеному ст.15 Закону України “Про туризм” (банківська гарантія);
· Опис документів (бланк опису знаходиться тут).
В заяві про видачу ліцензії в розділі – місцезнаходження філій/інших відокремлених підрозділів вказується адреса офісного приміщення (філії або іншого відокремленого підрозділу), тоді до заяви додаються документи необхідні для отримання копії ліцензії. (отримання копії ліцензії дивись тут) .
Якщо заява і необхідні документи подаються в Держтуризмкурортів не керівником суб`єкта господарювання, а його довіреною особою, потрібно надати відповідне доручення, в якому зазначається, що ця довірена особа компетентна представляти інтереси заявника з питань його господарської діяльності.

 

Подача документів:

Документи подаються керівником суб’єкта господарювання, довіреною особою в файлику та папочці для паперів на зав’язках. Документи без заяви та опису не приймаються.
Документи приймаються та реєструються в кімнаті 100 (вул.Ярославів Вал, 36) в понеділок з 14.00 до 17.00, вівторок з 09.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00, середу з 09.00 до 12.00. Перевірити результати попереднього перегляду документів можна наступного від подачі дня за телефоном сектору ліцензування (044) 272-45-15.

Одержання ліцензії:

Ліцензію одержує керівник суб`єкта господарювання, а в разі його відсутності - уповноважений ним представник за наявності доручення на одержання ліцензії.
Особа, що отримує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного документу що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається). (При електронних платежах - відмітка банку обов’язкова).

Плата за ліцензію:
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 плата, яка вноситься суб`єктом підприємницької діяльності за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на балансові рахунки територіальних органів Державного казначейства (код бюджетної класифікації 14060200, символ звітності банку 069).
Плата за ліцензію здійснюється після того, як прийнято рішення про видачу ліцензії – 1 мінімальна заробітна плата (Відповідно до Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 №1646-VI розмір мінімальної заробітної плати встановлений: з 1 січня 2010 року - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривні, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні. Закон набрав чинності з 04.11.2009.); плата за видачу кожної копії ліцензії (для підрозділів, філій, офісних приміщень)- 1 неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень)

 

Для здійснення оплати суб’єкт господарювання повинен виконати наступні дії: 1. Звернутись до територіального органу Державного казначейства (телефон взнається з місцевої довідкової);
2. За кодом бюджетної класифікації 14060200 (Державний бюджет) вияснити розрахунковий рахунок та банк;
3. Здійснити оплату.) (Для суб'єктів господарювання, які зареєстровані в м.Києві - рахунки Державного казначейства міста Києва знаходяться тут)
NB У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому для її видачі.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРАГЕНТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ подаються такі документи:

1. Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми (згідно з додатком 2 до пункту 1.2.4 Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності) (бланк заяви знаходиться тут).

 

Особливості заповнення заяви:
· заява заповнюється на комп’ютері українською мовою (рукописна не приймається);
· підписується фізичною особою-підприємцем, завіряється печаткою (за наявності);
· в заяві вказується ФОП повне прізвище, ім’я, по батькові суб`єкта господарювання згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію;
· всі адреси в заяві вказуються в повному обсязі: індекс, область, місто/сел., район міста, вулиця, будинок, приміщення);
· в розділі – місцезнаходження філій/інших відокремлених підрозділів вказується адреса офісного приміщення (або адреса філії;    відокремленого підрозділу) де буде проводитись діяльність.
2. До заяви додаються такі документи:

Для фізичної особи – підприємця:

· Нотаріально засвідчена (або засвідчена органом, який видав документ) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання;

· Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди суб’єктом господарювання службового приміщення (офісу) (Істотними умовами договору оренди є: строк, на який укладається договір оренди; орендна плата (ст.284 Господарського Кодексу України). Договір суборенди (піднайму) не допускається);

· Нотаріально засвідчена копія довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання у розмірі, визначеному ст.15 Закону України “Про туризм” (банківська гарантія);

· Опис документів (бланк опису знаходиться тут).

 

Якщо фізична особа-підприємець працює без печатки всі документи окрім заяви та опису посвідчуються нотаріально, або органом, який видав документ.

Якщо заява і необхідні документи подаються в Держтуризмкурортів не фізичною особою - підприємцем, а його довіреною особою, потрібно надати нотаріальне доручення, в якому зазначається, що ця довірена особа компетентна представляти інтереси заявника з питань його господарської діяльності.

Подача документів:

Документи подаються фізичною особою – підприємцем; довіреною особою в файлику та папочці для паперів на зав’язках. Документи без заяви та опису не приймаються.

Документи приймаються та реєструються в кімнаті 100 (вул.Ярославів Вал, 36) в понеділок з 14.00 до 17.00, вівторок з 09.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00, середу з 09.00 до 12.00. Перевірити результати попереднього перегляду документів можна наступного від подачі дня за телефоном сектору ліцензування (044) 272-45-15.

Одержання ліцензії:

Ліцензію одержує фізична особа-підприємець, а в разі його відсутності - уповноважений ним представник за наявності доручення на одержання ліцензії.

Особа, що отримує ліцензію, надає паспорт та ксерокопію платіжного документу що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається). (При електронних платежах - відмітка банку обов’язкова).

Плата за ліцензію:

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 плата, яка вноситься суб`єктом підприємницької діяльності за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на балансові рахунки територіальних органів Державного казначейства (код бюджетної класифікації 14060200, символ звітності банку 069).
Плата за ліцензію здійснюється після того, як прийнято рішення про видачу ліцензії – 1 мінімальна заробітна плата (Відповідно до Закону України « Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 №1646-VI розмір мінімальної заробітної плати встановлений: з 1 січня 2010 року - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривні, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні. Закон набрав чинності з 04.11.2009.); плата за видачу кожної копії ліцензії (для підрозділів, філій, офісних приміщень)- 1 неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень)
Для здійснення оплати суб’єкт господарювання повинен виконати наступні дії: 1.Звернутись до територіального органу Державного казначейства (телефон взнається з місцевої довідки);
2.За кодом бюджетної класифікації 14060200 (Державний бюджет) вияснити розрахунковий рахунок та банк на який буде здійснюватись проплата за ліцензію;
3.Здійснити оплату (Для суб'єктів господарювання, які зареєстровані в м.Києві - рахунки Державного казначейства міста Києва знаходяться тут)