1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
4 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

При каких условия возвращаются деньги туроператором туристу, а при каких нет?

При каких условия возвращаются деньги туроператором туристу, а при каких нет?

Ответ подробно: 

Туроператор і турагент не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань
по договору, якщо доведуть, що неналежне виконання стало можливим, як наслідок форс-мажорних обставин
або з вини туриста (відвідувача). Якщо в наслідок набуття форс-мажорних обставин виникне загроза
неможливості подальшого продовження подорожі (поїздки), то як турист (відвідувач), так і туроператор
(турагент) можуть розірвати договір. В цьому випадку, якщо інше не передбачено договором, туроператор
(турагент) втрачає право на винагороду, а турист (відвідувач) компенсує туроператору (турагенту) лише
фактичні витрати останнього.
До початку подорожі (поїздки) турист (відвідувач) має право відмовитись від договору в любу мить на умовах
компенсації туроператору (турагенту) витрат, пов'язаних з організацією подорожі (поїздки), відповідно
фактичним витратам, понесеним туроператором (турагентом) до отримання повідомлення про відмову від
виконання договору. При невиконанні або неналежному виконанні договору туроператором (турагентом) та
особами, які надають послуги безпосередньо, турист (відвідувач) має право розірвати договір на умовах та в
порядку, передбаченому чинним законодавством.
Якщо в результаті суттєвого порушення договору, туристом розривається договір під час його тимчасового
перебування на місці надання послуг, а умови договору на туристичне обслуговування передбачають його
повернення на постійне місце перебування, туроператор зобов'язаний вжити всі необхідні заходи по сплаті
витрат туриста (відвідувача), пов'язані з його передчасним поверненням, та компенсувати вартість не наданих
послуг.
Кожна з сторін має право вимагати внесення змін або призупинення дії договору у зв'язку з суттєвими
змінами обставин, які діяли при укладанні договору, а саме:
погіршення умов або зміна термінів подорожі (поїздки);
непередбачене зростання транспортних тарифів;
введення нових або підвищення ставок діючих податків і зборів;
різкої зміни курсів національних валют.

В какую страну: