Реєстрація фірмы в Австрії

В какую страну: 
Оформление виз в Австрию

Наша компанія допоможе з вибором та оформленням бізнесу в Австрії у власність, зареєструвати фірму, та якщо у Вас вже є готова діюча фірма в Австрії - то ми надамо повний юридичний супровід  щодо здійснення угоди, залучимо російськомовного австрійського адвоката, а також посприяємо щодо оформлення виду на проживання в Австрії .

Австрія – країна, котра приваблива для іноземців не тільки своєю мальовничою природою, численними історичними пам'ятками та багатими культурними традиціями, але також і великими можливостями для відкриття власної фірми та ведення підприємницької діяльності.
 

Спеціальні пропозиції від нашої компанії

 

Досвідчені фахівці нашої компанії нададуть на вибір пропозиції щодо оформлення у власність вже готового бізнесу в Австрії, комерційної нерухомості,і все це вони зроблять виходячи з Ваших критеріїв і бюджету, а також допоможуть оформити фірму, нададуть керуючі консультації і все необхідне для ведення справ.

Вартість: 10 000 євро.

 

Зареєструвати фірму в Австрії

 

Статут - Gesellschaftsvertrag (призначений для товариства з одним вкладником: установча декларація або Erklaerung ueber die Errichtung der Gesellschaft) безпосередньо має підписуватися в присутності нотаріуса та обов’язково має включати в себе такі відомості: найменування, територіальне місцезнаходження, статутний капітал, початковий внесок кожного з вкладників. Потім товариство реєструється вже в Торговому реєстрі (відповідно Firmenbuch) і має опублікувати оголошення в австрійській офіційній газеті про проведення своєї реєстрації.

Час реєстрації GmbH: з моменту нотаріального завірення підписів під установчими документами щодо внесення запису до Торговельного реєстру складає близько 2 тижнів.

Реєстрація фірми в Австрії - під ключ складає 5900 євро. Терміни: 2-3 тижні.
Нерухомість в Австрії для іноземних громадян також має змогу оформитись тільки на фірму.

 

 

Типи компаній в Австріїї

 

Компанії класифікуються як малі, середні або великі.
 

 • Малі компанії повинні задовольняти, принаймні, двом з наступних умов: баланс не більше 2,7 млн.євро, річний дохід не більше 5,4 млн.євро, середнє щорічне число співробітників не більше 50 чол.
 •  
 • Середні компанії - це компанії, що перевищують, принаймні, дві з перерахованих вище умов і не підпадають під кваліфікуючі ознаки великих компаній.
 •  
 • Великі компанії повинні відповідати, принаймні, двом з наступних умов: баланс понад 11 млн.євро, річний дохід понад 22 млн. євро, середнє щорічне число співробітників - більше 250 чол.

80% прямих іноземних інвестицій в Австрію здійснюється у формі Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (GmbH) - ТОВ, 10% - у формі Aktiengesellschaft (AG) – тобто акціонерного товариства, решта - з використанням інших організаційно-правових форм.

ТОВ - Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (GmbH) і акціонерне товариство - Aktiengesellschaft (AG). Найменування повинно закінчуватись абревіатурою GmbH або AG.
Статутний капітал для товариства GbmH складає мінімум 35 тис.євро, а для AG - 70 тис.євро. При реєстрації відповідно має бути представлено на рахунку мінімально 50% від суми загального статутного капіталу.

Громадянство та / або місце проживання засновників вагомої ролі не відіграють, проте для роботи в Австрії іноземцям, країни яких не входять в Європейський економ. регіон, потрібно отримати вид на проживання і, найчастіше, дозвіл на роботу. Зареєструвати офіс фірми потрібно в Австрії. В Австрії також повинен знаходитися і представник компанії (у випадку, якщо жоден з директорів не є резидентом Австрії).
Законодавчо немає обмежень на місце проведення зборів директорів.
 

Переваги реєстрації холдингових компаній в Австрії

 

Відкрити рахунок в австрійському банку можна в будь-якій валюті, а також вести фінансову звітність стосовно діяльності компанії можна вести також в будь-якій валюті. В цій країні не існує валютного контролю, окрім випадків збирання інформації необхідної для статистичних звітів.
Традиційно питання щодо оподаткування прибутку, репатрійованого з-за кордону, регулюється відповідними положеннями договорів щодо уникнення подвійного оподаткування.
Таким чином податкова пільга для діючих австрійських холдингів називається "Schachtelbegnistung" або  International Affiliation Privilege (IAP). Вона собою передбачає, що дивіденди, які одержуються австрійським холдингом з-за кордону, та відповідно і приріст капіталу не обкладатиметься податком на прибуток, якщо дотримуються наступні вимоги:
Частка володіння австрійського холдингу в діючій іноземній компанії перевищуватиме 25%.
Діюча іноземна корпорація має мати відповідний статус, що буде подібний з австрійською корпорацією.

 

Інкорпорація

 

Австрійський холдинг формується у формі ТОВ - Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (GmbH) або, найчастіше, акціонерного товариства - Aktiengesellschaft (AG). Найменування повинно закінчуватися абревіатурою GmbH або AG.

 

Процедура інкорпорації

 

 1. Підготовка Статуту.
 2. Нотаріальне завірення документів компанії (місцевий нотаріус).
 3. Внесення документів компаній, котрі складають холдинг в Австрії, до Торговельного реєстру (або Firmenbuch).
 4. Відкриття рахунку в австрійському банку.

Статут корпорацій повинен бути нотаріально завірений. У ньому повинна міститися інформація стосовно лицьової вартості, обсягу емісії та типу акцій, які надалі передбачається випустити.

При "одноетапному" формуванні корпорації оформляється підписка стосовно акцій всіх осіб, які братимуть участь у підписанні і підготовці оформлення статуту.

При "послідовному" формуванні компанії оформляється вже публічна підписка стосовно акцій, однак це робиться набагато рідше.

Акціонерна корпорація розпочинає своє існування та вважається дійєвою з моменту внесення до Торговельного реєстру (відповідно Firmenbuch).

 

Для внесення до реєстру має бути надана така інформація:

 • Назва корпорації.
 • Місцезнаходження - адреса зареєстрованого офісу (повинен знаходитися в Австрії).
 • Мета запланованих робіт компанії.
 • Загальний обсяг оголошеного капіталу.
 • Дата підписання Статуту компанії.
 • Ідентифікаційні дані членів правління.
 • Статут

При оформленні статуту повинні бути дотримані наступні обов'язкові вимоги:
 

 • Вказана назва та адреса реєстрації корпорації.
 • Мета роботи бізнесу.
 • Загальній обсяг капіталу.
 • Вказані типи акцій та їх лицьова вартість.
 • Повний склад правління та відповідно кількість членів.
 • Форма публікації даних стосовно операцій компанії.
 • Привілеї акціонерів.
 • Вказана загальна сума витрат стосовно виплат акціонерам та працівникам компанії відповідно за надані ними послуги, що були проведені під час інкорпорації компанії. Також будь-яка подальша зміна в Статуті вимагатиме резолюції зборів всіх акціонерів, де рішення повинно бути прийнятим лише більшістю - тобто 2/3 голосів.

 

Назва та реєстрування адреси

 

Назва корпорації в Австрії має вказувати на рід занять австрійської компанії та містити в собі слова "Акціонерне товариство" (Aktiengesellschaft) або його абревіатуру (AG). Зареєстровану адресу - місце, де відбуватиметься основна діяльність, або де розташовуватиметься адміністрація компанії. Зареєстрована адреса також має бути в Австрії.

 

Акціонерний капітал

 

Мінімальний Статутний капітал повинен складати:

 • для GbmH мінімум складає 35 тис.євро,
 • для AG - 70 тис.євро.

Відповідно при реєстрації повинно бути оплачено ніяк не менше 50% від суми загального статутного капіталу.

Акціонерний капітал розподілений на акціі. Питання розподілу прибутку безпосередньо вирішується при проведенні щорічних зборів акціонерів.

 

Правління

 

Правління складається мінімально з одного члена, але допустима і більша кількість членів, які призначаються наглядовою радою компанії на термін, що обмежується строком до 5 років. Правління має право представляти корпорацію в суді і не судових розглядах.
 

 

Наглядова рада

 

Складається мінімально з трьох членів. Проте в той же час максимальна кількість членів на пряму залежить від розмірів статутного капіталу. Стосовно членів наглядової ради – вони призначаються по резолюції зборів акціонерів і лише на обмежений термін.

 

Збори акціонерів

 

Збори акціонерів скликаються і проводяться правлінням. Законодавчо немає обмежень на місце проведення загальних щорічних зборів акціонерів.

Вирішення наступних питань вимагає схвалення зборами акціонерів
Призначення необхідних членів наглядової ради.
Внесення відповідних змін до Статуту компанії.
Виставлення претензій стосовно членів правління або ж наглядової ради.
Проведення затвердження річних фінансових звітів (в тих випадках, коли правління і рада виносять це питання на розгляд або ж коли наглядова рада надала відмову затвердити звіт).

 

Розподіл прибутку

 

Зазвичай остаточне рішення на акціонерних зборах приймається більшістю голосів. Іноземець має право також заснувати підприємство будь-якої форми власності (це означає, що він може відкрити австрійську фірму взагалі без статутного капіталу). З метою стимулювання створення нових фірм на австрійському економічному ринку недавно були прийняті нові доповнення до закону про ліцензії на підприємницьку діяльність, що полегшують відкриття власних підприємств.

Щоб фірма в Австрії могла здійснювати діяльність, вона має мати не лише свого керівника, але і керуючого за ліцензією (Gewerberechtlicher Geschaeftsfuehrer), в обов'язки якого входитиме контроль та дотримання правил щодо здійснення діяльності, яка буде  вказана в ліцензії для компанії, і який нестиме повну відповідальність.

Знову приїхавший іноземець не може займати цю посаду у себе в фірмі, але є винятки. Так, якщо у вас віза (Niederlassungsbewilligung), отримана вами з метою підприємництва і ваша фірма має вид діяльності, який віднесений до типу «вільних» (Freigewerbe), то ви маєте право бути на своєму підприємстві керуючим за ліцензією. У всіх інших випадках керуючий за ліцензією має бути оформлений на роботу у фірмі мінімум на 20 годин на тиждень.

Ті, хто збираються відкрити свій бізнес в Австрії можуть використати прийнятий нещодавно закон стосовно підтримки нових фірм. Цей закон звільнятиме молодих підприємців від державних мит, які пов'язані з реєстрацією фірм. Це стосується і сплати податків в розмірі 1% від суми сплаченого статутного капіталу відповідно при реєстрації в торговому суді ТОВ (GmbH) або ж акціонерних товариств (AG). Також допоможе уникнути сплати державних податків стосовно виплат зарплат в розмірі 6,88% протягом календарного року з моменту відкриття фірми.

Але для того, щоб скористатися вище вказаними пільгами необхідно виконати певні умови, наприклад, це повинен створюватися новий бізнес в Австрії, а не проходити передача вже заснованої фірми в керівництво інші руки і керівник новоствореної фірми не повинен за попередні 15 років вести підприємницьку діяльність.

З нами відкрити свій бізнес, зареєструвати фірму в Австрії - просто, надійно і вигідно.